Skip to content

Spiegelbeeld = Lespakket

Spiegelbeeld = Lespakket

Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Thema’s 

De thema’s in Spiegelbeeld zijn voor alle kinderen herkenbaar: anders zijn, vriendschap, onzekerheid, diversiteit en zelfvertrouwen.

Al spelend leren kinderen over onze pluriforme samenleving en ontdekken ze verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Ze ontwikkelen zo een realistische, nuchtere kijk op de wereld. De karakters in Spiegelbeeld beleven grootse avonturen in alledaagse situaties. Spiegelbeeld sluit goed aan op de belevingswereld van kinderen en is herkenbaar voor ieder kind dat net als Kelsey, Hamza, Lara en Kwasi nieuwsgierig is naar zichzelf en naar anderen.

Thema’s werkmap

debatteren
Vrijheid en gelijkheid

Debatteren

Via de belevenissen van Kelsey komen jonge kinderen in aanraking met de beginselen voor het voeren van een debat.

Identiteit Burgerschap algemeen
Identiteit

Burgerschap algemeen

In dit thema wordt binnen bestaande leergebieden aandacht besteed aan verschillende aspecten van burgerschap.

Duurzaamheid Europees- en wereldburgerschap
Duurzaamheid

Europees- en wereldburgerschap

Dit thema bevat lessen om jonge kinderen op speelse wijze bewust te laten worden van verschillende aspecten van wereldburgerschap zoals solidariteit, medemenselijkheid, eerlijke verdeling van welvaart, gezondheid en rechten en kansen op internationaal niveau.

Globalisering Schoolomgeving- wijk en samenleving
Globalisering

Schoolomgeving: wijk en samenleving

Dit thema bevat lessen om de kinderen bewust te laten worden van de samenleving om zich heen.

Diversiteit Identiteit en diversiteit
Diversiteit

Identiteit en diversiteit

Dit thema bevat lessen om de kinderen bewust te laten worden van hun identiteit en de diversiteit in de samenleving.

Vrijheid en gelijkheid Basiswaarden en democratische rechtsstaat
Vrijheid en gelijkheid

Basiswaarden en democratische rechtsstaat

Dit thema bevat lessen ter bevordering van de basiswaarden en van de kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om te kunnen participeren in een democratische rechtsstaat.

Democratische cultuur Leerlingenparticipatie en inspraak
Democratische cultuur

Leerlingenparticipatie en inspraak

Leerlingenparticipatie is een goed middel om democratisch burgerschap te leren in de praktijk: leren door te doen.

Kinder- en mensenrecht
Kinder- en mensenrechten

Kinderrechten

Via dit thema maken jonge kinderen kennis met verschillende kinderrechten.

Macht en inspraak Sociale veiligheid en conflicthantering
Macht en inspraak

Sociale veiligheid en conflicthantering

Kinderen moeten zich in de eerste plaats veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Het scheppen van een sociaal veilig klimaat is essentieel wanneer gevoelige en identiteit gerelateerde onderwerpen worden besproken in de klas.

Filosofie
Filosofie

In het boek Spiegelbeeld stelt Kelsey vaak de waarom-vraag aan haar oma. Dit thema bevat lessen om jonge kinderen na te laten denken over verschillende levensvragen en vragen uit de dagelijkse praktijk.

Spel

Spel speelt een grote rol bij het jonge kind. Daarom heeft spel een belangrijke rol in het lespakket. Jonge kinderen spelen instinctief, het is voor hen een natuurlijke manier om de wereld te leren kennen (Raijmakers & Van der Aalsvoort, 2011). Het lespakket bevat spelsuggesties zodat burgerschap actief en spelenderwijs in de speelleeromgeving kan worden geoefend.

21st Century skills

Het lespakket stimuleert de 21e eeuwse vaardigheden. Er is aandacht voor sociale en culturele vaardigheden, communiceren, creatief denken, kritisch denken, samenwerken, probleem oplossen en zelfregulering. Deze vaardigheden zijn nodig om te kunnen functioneren in en om bij te dragen aan de 21e eeuwse samenleving (Thijs, Fisser & Hoeven, 2014).

Coöperatieve werkvormen

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid om te kunnen functioneren in de samenleving. Spiegelbeeld bevat verschillende coöperatieve werkvormen om het samenwerken en samen leren te stimuleren. De kinderen ontwikkelen, via de avonturen van Kelsey, op actieve wijze verschillende inzichten, vaardigheden en houdingen op het gebied van democratie, participatie en identiteit.

Reflecteren

Elke les bevat reflectieve vragen. Reflectie speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden. Reflecteren helpt kinderen na te denken over wat ze precies hebben gedaan. Hierdoor ervaren zij dit proces bewuster en leren zij kennis in meerdere situaties in te zetten (Baay, Christoffels & De Haan, 2017).