Reflecteren

Bij de lessen staan regelmatig reflectieve vragen die aan de kinderen gesteld kunnen worden. Reflectie blijkt een belangrijke rol te spelen bij de ontwikkeling van de 21st Century skills. Reflecteren helpt kinderen na te denken over wat ze precies hebben gedaan. Hierdoor ervaren zij dit proces bewuster en leren zij kennis in meerdere situaties in te zetten (Baay, Christoffels & De Haan, 2017).