Skip to content

Spiegelbeeld = Lespakket

Spiegelbeeld = Lespakket

Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Lespakket Spiegelbeeld

Spiegelbeeld kelsey (400 x 500 px) (1)

De kracht van Spiegelbeeld

Door de belevenissen samen met Kelsey, gaat er een nieuwe wereld voor kinderen open.

Het jonge kind:

leert anderen te begrijpen en respect op te brengen voor elkaars overtuigingen, rituelen, religie en achtergronden

maakt kennis met verschillende kinder- en mensenrechten

leert via spel dat zij hun mening mogen uiten

wordt zich bewust van het klimaat en duurzaamheid

krijgt respect voor dieren, planten en mensen over de hele wereld

filosofeert over thema’s als geluk, liefde, mooi zijn en gelijkwaardigheid

Het lespakket Spiegelbeeld

Het lespakket biedt een schat aan inspirerende ideeën en bevat uitdagende en betekenisvolle activiteiten op het gebied van burgerschap, zelfbewustzijn, diversiteit en inclusie. Spiegelbeeld maakt de gevoelens die hierbij komen kijken inzichtelijk voor jonge kinderen. Daardoor wordt het makkelijker bespreekbaar.

Spiegelbeeld stimuleert om van én met elkaar te leren en te ontdekken. Dit is een lespakket dat het jonge kind meeneemt in de wereld van nu, zodat het zich kan ontwikkelen tot een actief en krachtig individu in onze pluriforme samenleving.

De laagdrempelige lessen, krachtige thema’s en inspirerende ideeën verrijken zowel de gedachtewereld van het jonge kind als ook die van de leerkracht.

Inhoud lespakket Spiegelbeeld:

  •  55 burgerschapslessen voor groep 1, 2 en 3
  • 40 bijlagen met pictogrammen, zoekkaarten, rollenspelkaarten, stappenplannen, dilemmakaarten, luisterregels, kleurenkaarten, vertelkaarten, stellingen, filosofie opdrachten en meditatie oefeningen
  • 10 verhalen met thema’s zoals diversiteit, duurzaamheid, afval scheiden, vertrouwen, conflicthantering, Fairtrade, erfgoed, vluchtelingen en vrijheid van meningsuiting
  • Ruim 50 suggesties voor spel en het implementeren van burgerschap in de rijke leeromgeving
  • Aanvullende materialen zoals het prentenboek Spiegelbeeld, de handpop Kelsey, de vertelvogels, de SpiegelBEELDkaarten en diverse spellen

De lessen kunnen wekelijks of tweewekelijks worden aangeboden.

Spiegelbeeld sluit aan bij de doelen voor burgerschapsvorming, bij recente ontwikkelingen zoals Curriculum.nu en bij het nieuwe wetsvoorstel burgerschap.

Les: Ik ben een wereldburger, ik ben lief voor planten en dieren - Europees- en wereldburgerschap
Les: Ik ben een wereldburger, ik ben lief voor planten en dieren – Europees- en wereldburgerschap
Les: Ik ben wie ik ben - Burgerschap algemeen
Les: Ik ben wie ik ben – Burgerschap algemeen
Vaste- en groeimindset - Sociale veiligheid en conflicthantering
Vaste- en groeimindset – Sociale veiligheid en conflicthantering

Waarom Spiegelbeeld?

Spiegelbeeld! Een waardevolle aanvulling.

Heel veel aspecten van burgerschap komen aan bod. Participatie, democratie, milieu, duurzaamheid en hoe je een wereldburger wordt.

Het is een breed pakket dat we op de Rozemarn gaan gebruiken voor de leerlijn burgerschap.

Het perspectief van directeur Joan Venetiaan, OBS de Rozemarn.

Het is een mooi pakket!

Mooie handvatten en praktisch opgesteld. De doelen zijn mooi vertaald naar de onderbouw.

Het perspectief van directeur Paula Hoonhout, OBS Wereldwijs.

1

Wil je dit lespakket ook bij jou op school?