21st Century skills

Binnen het lespakket is voortdurend aandacht voor het stimuleren van de 21st century skills. Er is aandacht voor sociale en culturele vaardigheden, communiceren, creatief denken, kritisch denken, samenwerken, probleem oplossen en zelfregulering. Deze vaardigheden zijn nodig om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de 21e-eeuwse samenleving (Thijs, Fisser & Hoeven, 2014). Veel van deze vaardigheden staan ook centraal bij coöperatieve werkvormen.