Aanvullende materialen

Naast de handleiding en het prentenboek Spiegelbeeld bevat het lespakket aanvullende materialen zoals; de Kelsey-pop, vertelvogels en spiegelbeeldkaarten. In de lessen wordt aangegeven wanneer deze materialen ingezet kunnen worden. Daarnaast biedt het pakket ook een puzzel, een memoryspel en een nationaliteiten dominospel. Deze spellen passen bij alle lessen van het lespakket Spiegelbeeld en kunnen te allen tijde extra ingezet worden ter verrijking, verdieping of herhaling van bepaalde onderwerpen.

Puzzel (35 stukjes, MDF)

SpiegelBEELDkaarten (filosofie)

Memoryspel

Nationaliteitendomino

Vertelvogels

Babbelkaarten met stellingen