Burgerschapsthema’s

In het tweede deel van het lespakket zijn de tien hoofdstukken met de twaalf burgerschapsthema’s, afgeleid van de SLO kerndoelen, vertaald naar lessen voor de onderbouw. Alle lessen zijn voorzien van (SLO) doelen en doelen in kindtaal. De woorden van de BAK-lijst zijn in de verhalen verwerkt. Om burgerschap ook in de speelleeromgeving/hoeken te verweven zijn spelsuggesties toegevoegd aan de lessen. Burgerschap in de hoeken? Jazeker!

Klik op onderstaande links als u meer wil weten hoe er vanuit de burgerschapsthema’s wordt gewerkt aan Spiegelbeeld.

Burgerschap algemeen- oriëntatie op jezelf en de wereld

Kinder- en mensenrechten

Europees- en wereldburgerschap

Filosofie

Debatteren

Leerlingenparticipatie en inspraak

Basiswaarden en democratische rechtsstaat

Identiteit en diversiteit

Sociale veiligheid en conflicthantering

Schoolomgeving: wijk en samenleving/maatschappelijke stage