Skip to content

Spiegelbeeld = Lespakket

Spiegelbeeld = Lespakket

Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Begrijpend luisteren en interactief voorlezen

Deel twee bestaat uit:

Begrijpend luisteren

 

Interactief voorlezen 

 

Meer dan 60 gespreksvragen voor het prentenboek Spiegelbeeld

 

Taalactiviteiten gebaseerd op de tussendoelen geletterdheid; verhaalbegrip en mondelinge taal; woordenschat

 

Taalactiviteiten geclusterd op 3 niveaus

 

Begrippenlijst met BAK-woorden

 

Kopieerbladen met pictogrammen en een verhaalschema

 

Meer dan 75 suggesties voor spel en de rijke leeromgeving

20210812_094113
Begrijpend luisteren

Spiegelbeeld besteedt aandacht aan begrijpend luisteren. Dit in samenhang met het uitbreiden van de woordenschat en het ontwikkelen van verhaalbegrip.
Het is belangrijk dat het jonge kind vaardig is in begrijpend luisteren. De definitie van
begrijpend luisteren die in dit lespakket gehanteerd wordt, is als volgt: ‘Begrijpend luisteren
is het toekennen van betekenis aan gesproken taal. Een actief en complex proces waarbij
zaken als woordenschat, voorkennis en een juist gebruik van luisterstrategieën van essentieel belang zijn. Begrijpend luisteren wordt vaak gezien in samenhang met begrijpend lezen. Door middel van begrijpend luisteren kunnen strategieën worden getraind die noodzakelijk zijn voor begrijpend lezen’ (SLO).

Herhaald en Interactief voorlezen

In het lespakket wordt het prentenboek Spiegelbeeld als leidraad gebruikt en staat het boek centraal. Herhaald en interactief voorlezen van prentenboeken is een effectieve manier om kinderen te betrekken bij interacties rondom boeken. Wanneer een boek herhaald wordt voorgelezen, leren kinderen de tekst en de illustraties diepgaander kennen. Dit ervaren de meeste kinderen als prettig. Herhaald en interactief voorlezen is voornamelijk voor kinderen met weinig lees- en luisterervaring en voor minder taalvaardige kinderen een zeer krachtige onderwijsactiviteit. Wanneer er afgestemd wordt op anderstalige kinderen of minder taalvaardige kinderen is het van belang dat de leerkracht woorden en begrippen verkent en toelicht. Naderhand zijn ook andere activiteiten nodig om deze nieuwe woordenschat te verwerken (Van Kleef & Tomesen, 2008). Herhaald en interactief voorlezen is niet de enige strategie om het begrip en woordenschat te vergroten, maar wel de meest systematische benadering (McGee & Schickedanz, 2007).