Begrijpend luisteren en interactief voorlezen

Het lespakket Spiegelbeeld bestaat uit twee delen.
In het eerste deel worden de onderwerpen begrijpend luisteren en interactief voorlezen behandeld.

Bij de taalactiviteiten rondom het prentenboek Spiegelbeeld speelt de verteltafel een grote rol. Een verteltafel kent verschillende uitvoeringen, het begint vaak heel simpel met een paar attributen op de tafel. Als het prentenboek geïntroduceerd wordt is de verteltafel bijna leeg, naarmate het verhaal wordt uitgebreid, groeit de inrichting van de verteltafel mee. Er kan gekozen worden om de kinderen zelf de tafel te laten inrichten of de leerkracht bouwt de tafel op. Kant en klare attributen zijn aantrekkelijk om mee te spelen, maar als de kinderen ze zelf maken levert dat een bijzondere betrokkenheid bij het spel op (Janssen-Vos, 2008).

In deel één van het lespakket vind je:

Meer dan 60 gespreksvragen voor het prentenboek Spiegelbeeld.

Taalactiviteiten gebaseerd op de tussendoelen geletterdheid; verhaalbegrip, mondelinge taal; woordenschat.

Taalactiviteiten geclusterd op 3 niveaus.

Begrippenlijst met BAK-woorden.

Kopieerbladen met pictogrammen en een verhaalschema.

Meer dan 75 spelsuggesties voor spel en de rijke leeromgeving.