Skip to content

Spiegelbeeld = Lespakket

Spiegelbeeld = Lespakket

Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

 

Spiegelbeeld

werkmap slol (700 x 400 px) (400 x 500 px) (6)

Kleurrijk lespakket voor jonge kinderen die opgroeien in een pluriforme samenleving

Wil jij dat kinderen meer leren over onze  kleurrijke samenleving?

Wil jij dat kinderen opgroeien met een positief zelfbeeld?

Wil jij dat kinderen hun directe leefomgeving zien en waarderen?

Wil jij dat kinderen leren omgaan met thema’s als inclusie, diversiteit en zelfbeeld? 

Wil jij dat kinderen actieve wereldburgers worden?

Wil jij dat kinderen structureel aan de slag gaan met burgerschap?

Maak dan kennis met Spiegelbeeld!

Een laagdrempelig, praktisch, inspirerend, plezierig en direct toepasbaar lespakket!

Het lespakket Spiegelbeeld is ideaal!

Het biedt een schat aan lesmateriaal, is goed voor drie jaar burgerschap voor het jonge kind. Bevat diverse spellen, een prentenboek en een pop. Verder kan er ook een theatervoorstelling en/of een lessenreeks dansexpressie worden geboekt.

 

Kopie van Zonder titel
Burgerschap op speelse wijze vertaald

Speciaal ontwikkeld voor groep 1 t/m 3 in het basisonderwijs.

De thema’s van Spiegelbeeld gaan over anders zijn, vriendschap, onzekerheid, diversiteit en zelfvertrouwen en zijn voor alle kinderen heel herkenbaar.

3
Interactieve theatervoorstelling

Deze voorstelling is gebaseerd op het prentenboek Spiegelbeeld.

Het theaterstuk is een muzikaal feest. Naast dat het heel leerzaam is, worden de kinderen enorm bij het stuk betrokken en wordt er vooral veel gelachen.

Kopie van Zonder titel (1)
Muzikaal dansavontuur!

Deze lessenreeks in dansexpressie sluit perfect aan bij het lespakket Spiegelbeeld.

Binnen thema’s als vriendschap, veiligheid en de wereld gaan de kinderen nieuwe uitdagingen aan. Dansen is vrijheid, genieten, durven, leren en een feest van herkenning voor alle kinderen.

Het lespakket Spiegelbeeld is door het SLO opgenomen in de lijst met voorbeeldmaterialen voor burgerschapsvorming.

Democratische vaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing: Ben je op zoek naar specifieke methoden of andere lesmaterialen waarin meerdere facetten van burgerschap expliciet aan de orde komen?

Bekijk de lijst op www.slo.nl

Deze organisaties werken al met het lespakket: