Welkom

Beste onderwijsprofessional, Eindelijk is het dan zover! Mijn geesteskindje is een feit: Spiegelbeeld! Met trots laat ik u kennismaken met het kleurrijke lespakket Spiegelbeeld, een lespakket waarin het jonge kind kennismaakt met burgerschapsvorming in al zijn facetten.

Het lespakket Spiegelbeeld bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de onderwerpen begrijpend luisteren en interactief voorlezen behandeld. In het tweede deel worden de twaalf burgerschap thema’s, waarin de kerndoelen van het SLO centraal staan, behandeld.

Als onderwijsprofessional heb ik gemerkt dat er relatief weinig lesmateriaal over burgerschapsonderwijs voor het jonge kind is. Burgerschap zou een prominentere positie in het onderwijsprogramma moeten hebben, met meer aandacht voor sociale vaardigheden, kennis van de rechtsstaat, democratische waarden en mensenrechten.

Thema’s als diversiteit en de multiculturele samenleving worden vaak zijdelings genoemd, maar een mooi, inclusief pakket dat burgerschap in al zijn facetten behandelt bestaat nog niet. Tot nu!

Spiegelbeeld omarmt elk jong kind en leert deze op een speelse wijze omgaan met het opgroeien in deze mooie veelkleurige wereld! Na het schrijven van het gelijknamige prentenboek Spiegelbeeld heb ik, leerkracht en jonge kind specialist, Maaike Maijenburg benaderd om samen het thema burgerschap verder uit te diepen. Na veel research en sparren met andere onderwijsprofessionals waren wij eruit. Er is duidelijk behoefte aan een compleet, multicultureel lespakket waarin de kerndoelen van het SLO op speelse, leerzame wijze worden behandeld. Maanden, weken, dagen en uren hebben wij gewerkt om het lespakket te concretiseren en zijn vervolgens tot dit resultaat gekomen.

Spiegelbeeld is er, maar wordt zonder uw inzet geen succes! Ik hoop dat het werken met dit lespakket u net zoveel voldoening geeft als het schrijven mij heeft gegeven.

Dayenne Schurman – de Bruin

*Leerkracht* Jonge Kind Specialist* Auteur prentenboek en lespakket Spiegelbeeld*

Het jonge kind van nu, de wereldburger van straks!