Sociale veiligheid en conflicthantering

Kinderen moeten zich in de eerste plaats veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Het scheppen van een sociaal veilig klimaat is essentieel wanneer gevoelige en identiteit gerelateerde onderwerpen worden besproken in de klas. Via de belevenissen van Kelsey leren de kinderen dit thema om gewenst sociaal gedrag te bevorderen en met ongewenst gedrag om te gaan en tegen te gaan. Zij leren zichzelf en elkaar complimenten te geven. De kinderen leren door het voeren van gesprekken dat het niet erg is als je iets nog niet kan. Tevens leren zij op een speelse manier zich in een ander verplaatsen, goed naar elkaar te luisteren en om te gaan met boosheid. De coöperatieve werkvormen komen dit thema ook weer geregeld aan bod.

Inhoud

Les 1: Dank je wel!

Les 2: Fouten maken mag!

Les 3: Vertrouw je mij?

Les 4: Samen dansen is fijn!

Les 5: Ben je boos? Pluk een roos!