Schoolomgeving: wijk en samenleving

Introductie

Dit thema bevat lessen om de kinderen bewust te laten worden van de samenleving om zich heen. De kinderen gaan naar buiten en de omgeving wordt naar binnen gehaald door bijvoorbeeld gastlessen van ouders of professionals uit de buurt. De kinderen doen buiten de school leerervaringen op door de naaste omgeving te onderzoeken, in contact te raken met anderen die waardevol zijn voor henzelf en voor de maatschappij, oftewel de ‘maatschappelijke stage’. Er wordt bijvoorbeeld een bezoek gebracht aan een instantie of een cultureel gebouw. Onderwerpen als zorg voor de omgeving, diversiteit, discriminatie en tolerantie komen hierdoor aan bod. Jonge kinderen krijgen in dit thema de mogelijkheid om ’stage’ te lopen bij verschillende instanties waardoor zij maatschappelijke ervaring opdoen, zoals bijvoorbeeld spelletjes spelen met ouderen in een verzorgingshuis. De activiteiten sluiten aan bij de leefwereld van het kind, waardoor het betekenisvol voor hen wordt. Door de activiteiten zullen de kinderen meer bewust worden van hun omgeving en er meer zorg voor dragen. De kinderen leren hoe zij op een goede manier om kunnen gaan met de buren en hoe zij ouderen kunnen helpen. Daarnaast bekijken zij de naaste schoolomgeving en zullen zij ook de natuur een handje gaan helpen.

Inhoud

Les 1: Liever een goede buur dan een verre vriend

Les 2: Vogels in de wijk

Les 3: Er op uit in de buurt

Les 4: Hoe veilig is mijn wijk?

Les 5: Een foto van boven af