Leerlingenparticipatie en inspraak

Introductie

Leerlingenparticipatie is een goed middel om democratisch burgerschap te leren in de praktijk: leren door doen. Op school kan democratisch burgerschap en participatie worden versterkt als de school zelf dienst doet als een democratische leef-, leer- en werkgemeenschap. Hiermee wordt bedoeld dat de leerlingen zelf inspraak hebben. Zij mogen meedenken, meepraten, en meebeslissen (SLO). Via activerende werkvormen leren de kinderen hun eigen mening geven, zij leren beargumenteren en onderbouwen over onderwerpen die dicht bij het jonge kind staan. De kinderen leren door het spelen van spelletjes mee te doen, mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over situaties waarin jonge kinderen in de praktijk tegenaan lopen, zoals het verdelen van traktaties of van buitenspelmateriaal. Hierbij wordt ingegaan op de emoties, het ‘voelen’ staat hierbij centraal. Tevens wordt er in dit thema gebruik gemaakt van de echte praktijk, door de kinderen zelf filmmateriaal te laten verzamelen van kwesties die zich in hun schoolomgeving of in de klas afspelen. De kinderen krijgen de gelegenheid met media-apparaten te experimenteren, zoals een tablet of een fotocamera.

Inhoud

Les 1: Ren je rot! Wat stem jij?

Les 2: Ik heb een juf nodig die?

Les 3: Mee doen, mee denken, mee praten en mee beslissen

Les 4: Lekker babbelen

Les 5: Ik mag zeggen en denken wat ik voel!