Kinder- en mensenrechten

Introductie

Via dit thema maken jonge kinderen kennis met verschillende kinderrechten. Door actieve werkvormen en door met elkaar in gesprek te gaan worden zij gestimuleerd na te denken over kinder- en mensenrechten. Via de belevenissen van Kelsey krijgen democratische rechten en plichten betekenis. Zij verwerven op speelse en ontdekkende wijze vaardigheden, kennis en waarden over hun rechten. De kinderen leren vanuit respect hoe zij eerlijk en rechtvaardig moeten omgaan met hun omgeving om het leefklimaat te verbeteren, met diversiteit en (morele) conflicten.

Inhoud

Les 1: Ik mag spelen!

Les 2: Ik ben Kelsey

Les 3: Water, heerlijk helder water

Les 4: Bij mij ben je veilig!

Les 5: Hamza, eet jij je groente op?