Europees- en wereldburgerschap

Introductie

Dit thema bevat lessen om jonge kinderen op speelse wijze bewust te laten worden van verschillende aspecten van wereldburgerschap zoals; solidariteit, medemenselijkheid, eerlijke verdeling van welvaart, gezondheid en rechten en kansen op internationaal niveau. Via de belevenissen van Kelsey leren jonge kinderen verbindingen leggen tussen zichzelf en anderen, in hun eigen omgeving en ver weg. Zij leren respect voor dieren, planten en andere mensen over de hele wereld te krijgen door het voeren van gesprekken met elkaar, door spel, dans en verhalen uit de hele wereld. Door het doen van onderzoek worden de kinderen zich bewust van het klimaat en van duurzaamheid.

Inhoud

Les 1: Ik ben een wereldburger, ik ben lief voor dieren en planten.

Les 2: Ik ben een wereldburger, ik help mee!

Les 3: Ik ben een wereldburger, ik bespaar mee!

Les 4: Ik ben een wereldburger, hoe eerlijk is dat?

Les 5: Ik ben een wereldburger, dans, zing en luister je mee?