Debatteren

Introductie

Via de belevenissen van Kelsey komen jonge kinderen in aanraking met de beginselen voor het voeren van een debat. Debatvaardigheden zijn van wezenlijk belang voor een goede bijdrage aan de samenleving en de democratie. Denk hierbij aan de vrijheid van meningsuiting, het omgaan met overeenkomsten en tegenstellingen en op vreedzame wijze oplossen van conflicten. De lessen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de bouwstenen voor debatteren (Bron, Langberg & Bloemberg, 2010). De bouwstenen bestaan uit luisteren, keuzes maken, je mening ontwikkelen en geven, argumenteren, omgaan met verschillen, presenteren en reflecteren. In het kader van burgerschapsvorming zijn morele dilemma’s, die dicht bij het jonge kind liggen, het onderwerp van de lessen. De domeinen democratie, participatie en identiteit vormen hierbij de basis. Het is van belang dat bij deze lessen elk kind het gevoel krijgt dat hun mening gehoord wordt en ertoe doet, zodat het kind zich voldoende veilig voelt om zich te kunnen uiten.

Inhoud

Les 1: Luister!

Les 2: Wat zou jij doen?

Les 3: Dit vind ik… dus! Deel 1 participatie

Les 4: Dit vind ik… dus! Deel 2 democratie

Les 5: Dit vind ik… dus! Deel 3 identiteit