Burgerschap algemeen

Introductie

In dit thema wordt binnen bestaande leergebieden aandacht besteed aan verschillende aspecten van burgerschap. Meestal gaat het hier om het leergebied mens en maatschappij en oriëntatie op jezelf en de wereld. Vakken als geschiedenis, levensbeschouwing en aardrijkskunde zijn hieraan verbonden. De samenhang tussen de verschillende leergebieden zorgen voor goed burgerschapsonderwijs. De lessen in dit thema verbinden de belevenissen van Kelsey aan deze vakken door met elkaar en de omgeving in gesprek te gaan, te ervaren en te beleven door middel van (buitenschoolse) activiteiten, door gastlessen, door spel en samenwerken. Jonge kinderen leren hierdoor dat goed samenleven een collectieve verantwoordelijkheid is.

Inhoud

Les 1: Ik ben wie ik ben

Les 2: Mooier dan een wereldwonder!

Les 3: Elkaar helpen

Les 4: Naar het park

Les 5: Vroeger