Basiswaarden en democratische rechtstaat

Introductie

Dit thema bevat lessen ter bevordering van de basiswaarden en van de kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om te kunnen participeren in een democratische rechtsstaat. Via de belevenissen van Kelsey komen de kinderen in aanraking met onderwerpen als het afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie. Zij leren begrip voor anderen te krijgen door met elkaar in gesprek te gaan, rollenspellen te spelen en samen te werken. De kinderen leren via spel dat zij hun mening mogen uiten. Zij krijgen de kans om mee te praten en mee te beslissen en zij maken zich vaardigheden eigen om conflicten op te lossen. De school dient hierbij als oefenplaats om die vaardigheden in de praktijk te brengen.

Inhoud

Les 1: Dat doet pijn!

Les 2: Dat is van mij!

Les 3: Wat nu? Deel 1

Les 4: Wat nu? Deel 2

Les 5: Wat zal ik doen?